கப்பம் கொள்ளைமூலம் பிள்ளையான் தேடிய சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படல் வேண்டும்

தேசிய அமைப்பாளர் தர்மலிங்கம் சுரேஸ்

https://fb.watch/ncKZjBja5w/?mibextid=Nif5oz