ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளரது அறிக்கை ஏமாற்றம் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி

ஊடக சந்திப்பு
கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்

ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளரது அறிக்கை ஏமாற்றமளிக்கிறது.