தையிட்டி சட்ட விரோத விகாரைக்கு எதிரான போராட்டம்

தையிட்டியில் இன்று பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு எதிர்ப்புப் போராட்டம் ஆரம்பம்