முல்லைத்தீவு இந்துபுரம் முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடை வழங்கப்பட்டது!

தூயகரங்கள் சமூக அபிவிருத்தி அமையத்தின் நிறுவுனர் தம்பி ஐயா அவர்களின் பாரியாரின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு தூயகரங்கள் சமூக அபிவிருத்தி அமையத்தின் நிதியுதவியில் முல்லைத்தீவு இந்துபுரம் முன்பள்ளி சிறார்கள் 54 பேருக்கான சீருடைகள் இன்றைய தினம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.