சாதனைப்பெண் இந்துகாதேவி கணேஸ் கௌரவிக்கப்பட்டார்!

சாதனைப்பெண் இந்துகாதேவி கணேஸ் தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியினால் யாழ் Y.M.C மண்டபத்தில் 31.1.2022 இன்று கௌரவிக்கப்பட்டார் .