இத்தனை இழப்புகளின் பின்னரும் 13 க்குள் போவது துரோகம் [காணொளி]

ஒற்றையாட்சிக்குள் அரசியலமைப்பை முடக்கும் சதி இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது