ஊடக சந்திப்புகள்

தமிழ் நீதிபதியை அச்சுறுத்தும் சரத்வீரசேகரா MP யின் இனவாதக் கருத்துக்களை மிகவும் வன்மையாகக் கண்டிக்கின்றோம். : தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் ஊடகப் பேச்சாளர் சட்டத்தரணி க.சுகாஸ்

Published: Aug, 23 2023